ข้อมูลน่ารู้

สินค้าทั้งหมดต้องส่งคืนในสภาพดั้งเดิม พร้อมกับป้ายสินค้าทั้งหมด
Merchandise purchased on boloneyewear.us in their original condition (new, unused, unaltered or defective) with tags attached may be returned within 14 days of receipt of your order.

หากเงื่อนไขดังกล่าวไม่ได้รับการยอมรับ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขอคืนสินค้า ในกรณีนี้คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลว่าการคืนสินค้าถูกปฏิเสธ และสินค้าจะถูกส่งกลับไปยังที่อยู่จัดส่งตามสถานที่จัดส่งเดิมของคุณ หากการขอคืนสินค้าได้รับการยอมรับ คุณจะได้รับแจ้งทางอีเมลและได้รับเงินคืนตามรูปแบบการชำระเงินเดิมของคุณภายใน 14 วันทำการนับจากวันที่ได้รับสินค้าคืน เพื่อความรวดเร็วของขั้นตอนการดำเนินการ โปรดแนบแบบฟอร์มการส่งคืนพร้อมกับชุดสินค้าที่ทำการส่งคืนของคุณ

Subject to availability, the Goods will be delivered within 14 business days of the Buyer’s order (unless otherwise stipulated on the Website) via a third party courier service of the Seller’s choice, save where the Buyer has opted for an express delivery service, in which case, the delivery time shall be as stipulated on the Website.

We currently only ship within Thailand.

การสั่งซื้อทั้งหมดไม่คิดค่าจัดส่งภายในประเทศ